Albert Camus

At afgøre om livet er værd at leve, er at besvare filosofiens grundspørgsmål.