Hvordan har du det?

En del mennesker er ulykkelige og lider i større eller mindre grad under ensomhed, rædsel for alderdom og død, måske kronisk sygdom, angst eller depression, og anelsen om at det hele er meningsløst. Livet er skrøbeligt og tidsbegrænset. Det er menneskets forbandelse: Bevidstheden om alt dette som hjernen giver os uden at være i stand til at finde en løsning.
At vi under de omstændigheder mister overblikket og spekulerer over en dybere “mening”, er selvfølgeligt. Vi har et dybtliggende behov for at forstå hvad der sker. Når vi ikke kan finde ud af det, bliver vi modtagelige for overtro og religiøse forklaringer. Alt dette indgår i det såkaldte ”religiøse motivkompleks”.
Der findes et hav af forskellige religioner, og inden for disse myriader af trosretninger og sekter. Hvem har ret? Når folk vælger religion, sker det så ud fra kritiske overvejelser om dokumentation og troværdighed? Næ, i de allerfleste tilfælde tilslutter en religiøs person sig den religion der tilfældigvis er fremherskende i det omgivende samfund, hvilket viser at omgivelsernes påvirkning er afgørende for valget, ikke religionens indhold.
Hvad er det der virkelig betyder noget for os mennesker? Et godt liv, naturligvis. Det første vi siger til hinanden når vi mødes, er noget i retning af ”hvordan har du det?” Og når vi skilles ”ha’ det godt!” De meget heldige får et godt liv, de mindre heldige får et dårligt. Vi kan ikke gøre andet end at kæmpe for så godt et liv som muligt, for os selv og andre. Alligevel forskes der stort set ikke på seriøst niveau i ”det gode liv”. Vi bruger enorme summer på forskning i astronomi, partikelfysik, våbensystemer og elektroniske dimser, men ikke på livets indhold her og nu. Vi skaber tekniske revolutioner og håber at de gavner mennesket. Vi undersøger livsstilsfaktorer, mad og medicin med henblik på forlængelse af livet, men hvad er det værd hvis ikke livet er godt? Det allervigtigste, det der er mange ord for, som “livskvalitet” og “lykke”, det gør stater i almindelighed ikke noget målrettet ved. Hvordan er vore behov, og hvordan kan de mest formålstjenligt dækkes? På det område burde der for alvor gøres en forskningsmæssig indsats.

Videnskabeligt institut
Jeg foreslår derfor oprettelse af videnskabelige livskvalitetsinstitutter som skal forske i hvad der giver mennesket optimale livsbetingelser. Det er ikke tilstrækkeligt at lade stå til og overlade samfundets udformning til økonomisk drift, tilfældige politikere eller skiftende trosretninger og ideologier. Kun forskning kan bringe os videre.
Vort eneste livsindhold og formål er det vi selv er i stand til at skabe på de eksisterende betingelser, under hensyn til og i samarbejde med andre. Lad os begynde med at bringe statslig blåstempling af bestemte trosretninger til ophør, nedlægge statslige præsteuddannelser og i stedet bruge de offentlige ressourcer på noget der kommer alle til gode: rationel livskvalitetsudvikling. Så flest muligt får så godt et liv som muligt.
Godt nytår!

Svend Lings