Sankt Peder

Skt. Peder sidder under et figentræ og holder spørgetime med en skare jomfruengle: “Hvor kan det være, at Vorherre, som dog ellers var en saa god og kærlig Fader for os dernede paa Jorden og altid undte os det saa godt, – at han kunne forbyde os at spise af det Træ, du ved nok … det med den forbudne Frugt?” “Ja, ja!” istemte straks alle de salige Jomfruer i kvidrende Kor. “Hvorfor maatte vi ikke smage paa den forbudne Frugt?” Skt. Peder satte begge Hænderne i Siden, spærrede Øjnene op og saa sig forbavset om i Kredsen. “Vidste I virkelig ikke det?” sagde han. “Ih, det var naturligvis blot, for at den skulle smage jer des bedre!”

(Henrik Pontoppidan i “Den Gamle Adam”)