Fra den middelalderlige kirkeret CORPUS IURIS CANONICI

“For at svare på dine spørgsmål vedrørende den kvinde der havde blandet sit menstruationsblod i mad eller en drik og derefter rakte denne til sin mand, og den anden, der drikker sin mands sæd i en drik, og den tredie der havde brændt en menneskeknogle og givet den til sin mand for at modvirke hans kraftløshed, så er vi af den mening at de skal straffes på samme måde som troldmænd og arioler som er blevet grebet i udøvelsen af trolddomskunster.”
(Rabanus til Heribaldus, side 49).

“En kvinde der driver utugt med en anden kvinde, skal gøre bod i tre år. Ligeledes en kvinde der blander sin mands sæd i mad for derved at opnå større kærlighed fra hans side.”
(Fra kirkekoncilet i Ankyra, side 49).

“En kvinde der lægger sin søn på husets tag eller i bageovnen for at helbrede ham for feber, skal gøre bod i et år.”
(Fra præsten Beda’s bodsbog, side 54).

“Det er blevet besluttet at kvinder skal hindres i at holde vagt ved en død på kirkegården da de ved at lade som om de beder og holder andagt hemmeligt forretter ugerninger.”
(Fra kirkekoncilet i Meaux, side 58).