Slutreplik i Højesteret

September 2018 idømtes lægerne Frits Schjøtt og Svend Lings ved Retten i Svendborg 14 hhv. 40 dages betinget fængsel for medvirken til selvmord. Østre Landsret skærpede januar 2019 dommene til 20 hhv. 60 dages betinget fængsel. Både Svend Lings og senere anklagemyndigheden (men ikke Frits Schjøtt) ankede førstnævntes dom til Højesteret. Retsmødet fandt sted den 16.9.2019, men dommen faldt først den 23.9. Læs slutreplikken og dommen her.