Forfatterarkiv: admin

Slutreplik i Højesteret

September 2018 idømtes lægerne Frits Schjøtt og Svend Lings ved Retten i Svendborg 14 hhv. 40 dages betinget fængsel for medvirken til selvmord. Østre Landsret skærpede januar 2019 dommene til 20 hhv. 60 dages betinget fængsel. Både Svend Lings og … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , |

Albert Camus

At afgøre om livet er værd at leve, er at besvare filosofiens grundspørgsmål.

Udgivet i Ikke kategoriseret |

Albert Einstein

Ordet ”Gud” er for mig ikke andet end udtryk for og et produkt af menneskelig svaghed.

Udgivet i Ikke kategoriseret |

Lægeforeningens forbløffende dobbeltmoral

Menneskerettighedsdomstolen fastslog i 2011 at selvmord er en menneskeret. Jeg har åbent indrømmet at have hjulpet syge og lidende medmennesker til denne menneskeret. Lægeforeningens bestyrelse har på den baggrund bedt Lægeetisk Nævn vurdere om jeg har overtrådt Lægeforeningens etiske principper, … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret |

Om selvmordsvejledning

På bagsiden af bogen “Sidste Udvej” af Derek Humphry (Lindhardt og Ringhof 1991), der er en selvmordsvejledning som kan lånes på biblioteket, står skrevet: “Nogle mennesker vil have alle livets sekunder med – uanset hvor barske – og det er … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , |

TAK …

TAK…. 2. august 2018 15.09 Til: info@egeskovforlag.dk Hej, Jeg vil lige sige TAK for den manual, hvor man kan se hvilken medicin og mængde, der skal til, den dag smerterne ikke længere kan udholdes. Jeg er kronisk smertepatient, der ikke … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , |

Guds videnskabelige og pædagogiske kvalifikationer

1. Han publicerede kun et enkelt værk. 2. Det var på hebræisk. 3. Der var ingen referencer. 4. Det blev ikke publiceret på et anerkendt forlag. 5. Nogle tvivler endda på at han selv skrev det. 6. Han skabte muligvis … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret |

Jesu dokumentationsmæssige indsats

Han har ikke efterladt en skreven linje. Måske kunne han slet ikke skrive…Skade at en personlighed, der i to tusind år har sat Europa i bevægelse, kun har skrevet i sandet. Georg Brandes i “Sagnet om Jesus”

Udgivet i Ikke kategoriseret |

Orientering til Gud

En fysiker fortalte engang sin ven at han ville til at skrive dagbog. – Det er ikke meningen at den skal udgives. Jeg vil bare nedskrive hvad der faktisk er hændt som en oplysning til Gud. – Tror du ikke … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret |

De skjulte magter

Hvorfor tror folk ofte at ”der står nogen bag”? ”Der er mere mellem himmel og jord”. Afdødes sjæle, ånder, spøgelser, guder, dæmoner, engle, nisser, trolde, trolddom, alfer, rumvæsner, intelligente designere, CIA, sammensværgelser, hemmelige broderskaber og alle slags usynlige agenter med … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , , , |

Big words and little ones

Never fear big long words big long words mean little things. All big things have little names such as life and death, peace, and war or dawn, day, night, hope, love, home. Learn to use little words in a big … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret |

Monne mus som fæ fjærte

Visselig vil røv revne!

Udgivet i Ikke kategoriseret |

Guds videnskabelige, faglige og pædagogiske kvalifikationer

1. Han producerede kun en enkelt større publikation. 2. Den var på hebræisk. 3. Der var ingen litteraturreferencer. 4. Den udkom ikke i et anerkendt tidsskrift. 5. Nogle tvivler endda på at han selv skrev den. 6. Det er muligt … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret |

Hermeneutik og naturvidenskab

Hvis vi vil forbedre menneskelivet, må vi forske. Der er to hovedmetoder. Groft kan det siges at man ved den ene, hermeneutisk forskning, søger at fortolke det observerede, mens den anden, den naturvidenskabelige metode, går ud på at måle, tælle … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , , , |

Oplevelser og holdninger

Mange har givet udtryk for det synspunkt at musik, litteratur og anden kunst rummer en sandhedsværdi der ikke er naturvidenskabeligt dokumenterbar, men som alligevel ikke er til at komme uden om. Det er en sammenrodning af begreberne. Følelser og “sanselige” … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , , , , , |

Nedlæg de teologiske fakulteter

Det er på tide at flytte ressourcerne fra middelalderlig forskning i gudelære til rationel forskning i livskvalitet Københavns Universitet blev oprettet i 1479 som en del af den katolske kirke, et typisk middelalderuniversitet. Efter reformationen 1536 blev det reorganiseret som … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , , |

Fra den middelalderlige kirkeret CORPUS IURIS CANONICI

“For at svare på dine spørgsmål vedrørende den kvinde der havde blandet sit menstruationsblod i mad eller en drik og derefter rakte denne til sin mand, og den anden, der drikker sin mands sæd i en drik, og den tredie … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget |

Privatiser det private!

Der siges at være grundlovssikret religionsfrihed i Danmark. Religion og religionsudøvelse betragtes som menneskerettigheder og er altså for alle, uanset hvilken religion der er tale om. Det er et privat anliggende som staten naturligvis skal beskytte, men i øvrigt blande … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , |

Sankt Peder

Skt. Peder sidder under et figentræ og holder spørgetime med en skare jomfruengle: “Hvor kan det være, at Vorherre, som dog ellers var en saa god og kærlig Fader for os dernede paa Jorden og altid undte os det saa … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret |

Meningen med livet

Hvad er meningen med livet? Hvorfor er vi til? Det er gyldne spørgsmål som mennesket antagelig har stillet lige siden det blev i stand til at tænke abstrakt. Utallige filosoffer, religiøse eller ikke, har stillet Spørgsmålet og forsøgt at svare, … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , , , , , , , |