Erstat Det Etiske Råd med et borgerpanel

Det Etiske Råd har gennem mange år haft afgørende indflydelse på politikernes beslutninger i vanskelige og kontroversielle spørgsmål ved at rådgive folketing og sundhedsmyndigheder. Rådets møder er ikke offentligt tilgængelige, og referaterne udarbejdes kun til internt brug? Hvorfor denne lukkethed? Væsentlige diskussioner med stor potentiel betydning for samfundsforholdene bør ikke foregå i et lukket forum.

Hvem tør sige imod når et etisk råd har givet en, for det meste, ”enstemmig” udtalelse? Derved fungerer det som en barriere mellem befolkning og politikere. Det er en udemokratisk anakronisme der vækker mindelser om 1800-tallets paternalisme, og det bør nedlægges til fordel for en direkte dialog mellem folket og dets repræsentanter på tinge. Når politikerne har behov for rådgivning, kan man bare ad hoc nedsætte et udvalg af personer med særlig indsigt på området. Eller, endnu bedre, man kunne i stedet for Etisk Råd danne et åbent ”borgerpanel” der er sammensat så det ligner befolkningen. Som det er sket på en række andre områder både her og i udlandet. Det ville både gavne samfundsdebattens kvalitet og styrke demokratiet.

Svend Lings