Enten skal Det Etiske Råd nedlægges, eller også skal det åbnes

Det Etiske Råd har gennem mange år haft afgørende indflydelse på politikernes beslutninger i vanskelige og kontroversielle eksistentielle spørgsmål ved at rådgive folketing og sundhedsmyndigheder. Rådets møder er ikke offentligt tilgængelige, og referaterne udarbejdes kun til internt brug? Hvorfor denne lukkethed?

Det Etiske Raad fungerer som en barriere mellem befolkning og politikere. Det er en anakronisme der vækker mindelser om 1800-tallets paternalisme, og det bør nedlægges til fordel for en direkte dialog mellem folk og deres repræsentanter på tinge. Det ville både gavne samfundsdebattens kvalitet og styrke demokratiet. Væsentlige diskussioner med stor potentiel betydning for samfundsforholdene bør ikke foregå i et lukket forum. Hvis politikerne ikke kan blive enige om nedlæggelse, må Rådets møder i det mindste gøres mere åbne og referaterne offentligt tilgængelige.

Svend Lings