Lægeforeningens forbløffende dobbeltmoral

Menneskerettighedsdomstolen fastslog i 2011 at selvmord er en menneskeret. Jeg har åbent indrømmet at have hjulpet syge og lidende medmennesker til denne menneskeret. Lægeforeningens bestyrelse har på den baggrund bedt Lægeetisk Nævn vurdere om jeg har overtrådt Lægeforeningens etiske principper, og eksklusion er på tale.

Ingen læger er ekskluderet fra Lægeforeningen siden anden verdenskrig, heller ikke selvom de er dømt for drab, patientmisbrug, blufærdighedskrænkelse, pædofili, børnemishandling, sjusk, grov forsømmelighed, bedrageri, ildspåsættelse, dokumentfalsk, manipulation af forskningsresultater eller svindel med forskningsmidler (brug fx ”læge” og et af ovenstående ord ved søgning på internettet).
Alligevel vil visse kredse i Lægeforeningen altså have mig smidt ud. Også selvom jeg ikke er dømt for nogen lovovertrædelse, i det mindste ikke endnu. Den tankegang har jeg svært ved at følge.

Lægeetisk Nævn behandler sagen på torsdag den 13. september. Min redegørelse til nævnet i sin fulde ordlyd kan læses her: Til Lægeetisk Nævn.

Svend Lings