Det Etiske Råd er udemokratisk og bygger på mistillid til befolkningens tænkeevne

Den måde vor hjerne er indrettet på, tvinger os alle til at være bevidste om og tænke over de store spørgsmål: livet, døden, hvorfor vi er til, lidelsens formål. Det er vanskelige og ofte smertelige tanker, men der er ingen vej udenom, det ligger i menneskets natur. Den hjerne rummer altså megen smerte, men den gør det også muligt for os at leve sammen på en fornuftig måde og fx indrette os med demokratiske parlamenter hvis sammensætning på en række punkter afspejler befolkningen, og hvis medlemmer må stå til ansvar over for os andre.
Det kan derfor forekomme absurd at netop hvad angår de store, eksistentielle spørgsmål, hopper den politiske og demokratiske kæde af. Folketinget har nemlig nedsat et ”etisk” råd hvis medlemmer udpeges af et udvalg ud fra uklare kriterier. Det har altid været domineret af teologer og troende kristne. Bag det råd kan politikerne så dække sig. De vil til enhver tid kunne undgå konfrontationer med kritiske vælgere under henvisning til rådets udtalelser. Det er en kortslutning af den demokratiske proces. Tror man på demokratiet, eller gør man ikke?

Svend Lings