Nedlæg Den Kongelige Ballet

Det Kongelige Teater er i økonomiske vanskeligheder og har brugt dette som argument for at forringe servicen i forhold til borgerne.
Danmark er et lille land som ikke har råd til det hele. Hvis et højt niveau skal opretholdes, er vi nødt til at koncentrere os om udvalgte områder. Ballet er en forældet kunstart som kun interesserer en forsvindende lille del af befolkningen. Jeg foreslår derfor nedlæggelse af Den Kongelige Ballet og overførsel af ressourcerne til teater og opera.

Svend Lings