Månedsarkiv: marts 2012

Guds videnskabelige, faglige og pædagogiske kvalifikationer

1. Han producerede kun en enkelt større publikation. 2. Den var på hebræisk. 3. Der var ingen litteraturreferencer. 4. Den udkom ikke i et anerkendt tidsskrift. 5. Nogle tvivler endda på at han selv skrev den. 6. Det er muligt … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret |

Hermeneutik og naturvidenskab

Hvis vi vil forbedre menneskelivet, må vi forske. Der er to hovedmetoder. Groft kan det siges at man ved den ene, hermeneutisk forskning, søger at fortolke det observerede, mens den anden, den naturvidenskabelige metode, går ud på at måle, tælle … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , , , |

Oplevelser og holdninger

Mange har givet udtryk for det synspunkt at musik, litteratur og anden kunst rummer en sandhedsværdi der ikke er naturvidenskabeligt dokumenterbar, men som alligevel ikke er til at komme uden om. Det er en sammenrodning af begreberne. Følelser og “sanselige” … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , , , , , |

Nedlæg de teologiske fakulteter

Det er på tide at flytte ressourcerne fra middelalderlig forskning i gudelære til rationel forskning i livskvalitet Københavns Universitet blev oprettet i 1479 som en del af den katolske kirke, et typisk middelalderuniversitet. Efter reformationen 1536 blev det reorganiseret som … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , , |

Fra den middelalderlige kirkeret CORPUS IURIS CANONICI

“For at svare på dine spørgsmål vedrørende den kvinde der havde blandet sit menstruationsblod i mad eller en drik og derefter rakte denne til sin mand, og den anden, der drikker sin mands sæd i en drik, og den tredie … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget |

Privatiser det private!

Der siges at være grundlovssikret religionsfrihed i Danmark. Religion og religionsudøvelse betragtes som menneskerettigheder og er altså for alle, uanset hvilken religion der er tale om. Det er et privat anliggende som staten naturligvis skal beskytte, men i øvrigt blande … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , |

Sankt Peder

Skt. Peder sidder under et figentræ og holder spørgetime med en skare jomfruengle: “Hvor kan det være, at Vorherre, som dog ellers var en saa god og kærlig Fader for os dernede paa Jorden og altid undte os det saa … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret |

Meningen med livet

Hvad er meningen med livet? Hvorfor er vi til? Det er gyldne spørgsmål som mennesket antagelig har stillet lige siden det blev i stand til at tænke abstrakt. Utallige filosoffer, religiøse eller ikke, har stillet Spørgsmålet og forsøgt at svare, … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , , , , , , , |

Folkekirken

Nogle hævder at den danske befolkning accepterer både kirke og teologi eftersom det store flertal jo er medlem af Folkekirken. Den argumentation bider sig selv i halen. For så længe staten opretholder de teologiske fakulteter og Folkekirken med fødselsregistrering osv., … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , |

At tro eller at vide?

I denne kaotiske verden er det væsentligt at søge at holde fast ved nogle få vigtige sømærker som “fornuft”, “logik”, “sandsynlighed”, “rimelighed” og “erfaring” (i betydningen sanseoplevelser, inklusive forskningsresultater). Det er begreber som en sund hjerne er i stand til … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , , |

Nedlæg Den Kongelige Ballet

Det Kongelige Teater er i økonomiske vanskeligheder og har brugt dette som argument for at forringe servicen i forhold til borgerne. Danmark er et lille land som ikke har råd til det hele. Hvis et højt niveau skal opretholdes, er … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , |

Afskaffelse af kristendommen?

Nogle mennesker kæder muslimernes indtog i Danmark sammen med kulturradikalisme og afskaffelse af kristendommen. Ingen (bortset fra muslimerne selvfølgelig) ønsker at afskaffe kristendommen. Det står enhver frit for at ”holde fast i vor kristne kulturarv”. Men religion er et privat … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , |