Guds videnskabelige, faglige og pædagogiske kvalifikationer

1. Han producerede kun en enkelt større publikation.
2. Den var på hebræisk.
3. Der var ingen litteraturreferencer.
4. Den udkom ikke i et anerkendt tidsskrift.
5. Nogle tvivler endda på at han selv skrev den.
6. Det er muligt at han skabte verden, men hvad har han lavet siden?
7. Andre har svært ved at eftergøre hans resultater.
8. Han ansøgte aldrig Den Videnskabsetiske Komité om tilladelse til at bruge mennesker som forsøgsobjekter.
9. Når et eksperiment gik galt, forsøgte han at skjule det ved at drukne deltagerne.
10. Når deltagere ikke opførte sig som forventet, eliminerede han dem fra forsøget.
11. Han mødte sjældent op til undervisning, lod bare meddele at studenterne skulle læse hans bog.
12. Nogle påstår endda at han lod sin søn overtage undervisningen.
13. Han bortviste de to første studenter fordi de havde lært noget.
14. Skønt der kun var ti opgaver, kunne de fleste studenter ikke bestå prøven.
15. Han kom sjældent og uregelmæssigt til møderne, der ofte blev afholdt med adgangsbegrænsning på bjergtoppe.
16. Der foreligger ingen oplysninger om samarbejde med kolleger.