Afskaffelse af kristendommen?

Nogle mennesker kæder muslimernes indtog i Danmark sammen med kulturradikalisme og afskaffelse af kristendommen. Ingen (bortset fra muslimerne selvfølgelig) ønsker at afskaffe kristendommen. Det står enhver frit for at ”holde fast i vor kristne kulturarv”.
Men religion er et privat anliggende. Grundloven giver religionsfrihed, og det er derfor udemokratisk at medlemmer af et religiøst flertal via staten har sat sig på fødselsregistrering, deres egen præsteuddannelse med drift af teologiske fakulteter, drift af et kirkeligt administrationssystem, af kirkebygninger etc. Kirkeskatten, som man slipper for ved udmeldelse af folkekirken, dækker kun en del af udgifterne. Og det er ikke set i andre demokratiske sammenhænge at man som voksen er nødt til aktivt at melde sig ud af noget som man aldrig selv har meldt sig ind i. Kirken kunne da i det mindste spørge fx når folk når myndighedsalderen.
Så kære kristne: Lad os respektere hinandens holdninger, privatisere det private og give hinanden størst mulig frihed.

Svend Lings