Guds videnskabelige og pædagogiske kvalifikationer

1. Han publicerede kun et enkelt værk.
2. Det var på hebræisk.
3. Der var ingen referencer.
4. Det blev ikke publiceret på et anerkendt forlag.
5. Nogle tvivler endda på at han selv skrev det.
6. Han skabte muligvis verden, men hvad har han lavet siden?
7. Forskere har svært ved at reproducere hans resultater.
8. Han ansøgte aldrig Den Videnskabsetiske Komité om tilladelse til at bruge mennesker som forsøgsobjekter.
9. Når et eksperiment gik galt, forsøgte han at skjule det ved at drukne forsøgspersonerne.
10. Når forsøgspersonerne ikke opførte sig som forventet, eliminerede han dem.
11. Han mødte sjældent til undervisningen og lod bare meddele at studenterne skulle læse hans bog.
12. Det påstås endda at han lod sin søn undervise.
13. Han udelukkede sine to første studenter fra undervisningen.
14. Selv om der kun var 10 krav, dumpede de fleste af hans studerende.
15. Hans kontor åbnede uregelmæssigt og ofte på en bjergtop med begrænset adgang.
16. Der foreligger ingen oplysninger om samarbejde med kolleger.